Elizabeth Shaw

Artwork by Elizabeth Shaw

Inundated House, by Elizabeth Shaw

In January 2011 large areas of Queensland flooded. Unnerving images of houses submerged to the ceiling flooded the media. The flood was indiscriminate in whose houses were inundated, these rings provide an impersonalized record on a personal scale. They capture a moment in time.

W styczniu 2011 roku ogromne połacie Queensland znalazły się pod wodą. Dręczące obrazy domów zalanych po sufity zapełniły media. Powódź powodowała spustoszenia na chybił trafił. Prace tu prezentowane dostarczają bezosobowe świadectwo na osobowej skali – one uchwyciły moment w czasie.


Fine Art